Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
62 ACTUM in Curia 30/IV.1773 (Stwierdzenie konfederacyi stanów z dnia 16 kwietnia)
4879 ACTUM in Curia 30/IV.1773 (Stwierdzenie konfederacyi stanów z dnia 16 kwietnia)
84 ACTUM in Curia 30/V.1789 (Sposób wynalezienia Offiary)
99 ACTUM in Curia 30/VI.1791 (Osoby wybrane za kommissarzów do Kommissyi policyi)
80 ACTUM in Curia 30/X.1780 (Deklaracya o Kommissyi Skarbowey W.X. Lit. etc.)
102 ACTUM in Curia 30/XI.1791 (Sprawiedliwość dla Szlachty niżey wyrażonych)
4880 ACTUM in Curia 30/XI.1791 (Sprawiedliwość dla Szlachty niżey wyrażonych)
72 ACTUM in Curia 5/X.1774 (Dobra Bar)
85 ACTUM in Curia 6/VI.1789 (Opłata do Skarbu Publicznego z Dóbr Poiezuickich)
69 ACTUM in Curia 6/VII.1774 (Wyznaczenie Kommisarzow do Granic z Dworami Sąsieczkiemi)
71 ACTUM in Curia 7/IX.1774 (O Pisarzach Trybunalskich)
73 ACTUM in Curia 7/X.1774 (Intraty Królewskie)
106 ACTUS denun. electionis zob. MASSALSKI Ignacy 1762
107 ACXTELMEIER Stan. Reinh. Das Moscowittische Prognosticon 1698
108 ADDYTAMENT do Gazety Warszawskiej 1791
109 ADDYTAMENT do Gazety Wileńskiej 1792
110 ADELSON zob. ARNAUD 1794
111 ADELT Mart. Evangelische Jubel-Freude 1745
112 ADERSBACH Andreas. Trauer-Gedicht Florentina geb. Hoxbergin 1647
113 ADLERS-SIEG zob. POŁTAWA 1709 [zob. też SIEG]
115 ADMONITIO [1659] zob. FRANGEPANI 1661 [nie: 1659]
114 ADMONITIO atque hortatio 1546
118 ADRYCHOMIUSZ Christ. Jeruzalem 1725
120 ADVICE seasonable 1725
121 AFFECTUS virtutum 1683
122 AFFEKTY serdeczne 1700
123 AFFEKTY święte zob. DZIEŃ (Na) b.r.
124 AFRICA (L’) 1638
125 AFSKRIFFT zob. PATKUL [nie: PAYKUL] 1705
126 AGENDA caeremonialia 1578