Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
4718 TATARZY polscy zob. VOLUMINA legum
4717 TATARSKI język zob. MENIŃSKI. — WIECZORKOWSKI
4716 TARYFA celna — z r. 1786
4715 TARYFA celna — z r. 1776
4713 TARNOWSKI Jan, hetman zob. ANDRONICUS
4714 tarnowski Jan Rolicz, arcybiskup
4712 TARNOWSKA diecezja zob. TRZECIESKI Stan.
4711 TARŁO Piotr, biskup sufr. poznański [O stanowisku w sprawie Unruga]
4710 TARŁO Paweł zob. FRIESE. — SKROBISZEWSKI
4709 TARŁO Jan, wojewodzic lubelski zob. WŁADYSŁAW IV
4708 TARŁO Jan [O poselstwie w Rzymie]
4707 TARGOWICA zob. ORDYNACYA czyli Lex Curiata 1793. — ORDYNACYA do licytacyi 1794. — URZĄDZENIE
4706 TARDIEU A.F. zob. PERTHÉES Karol
4705 TARCZA wiary zob. DROGOSZEWSKI P.
4704 TARASEWICZ Leon zob. PSALTER 1703. — TRIOD 1702. — TERLECKI P.
4703 TARASEWICZ Aleks. zob. BARTOSZEWSKI. — TEZY 1683
4702 TAŃSKI Ignacy — Relacya deputacyi 1790
4701 TALMUD zob. STANKAR. — THAMNITIUS. — TROJANOWSKI F. — WUJEK Jak.
4700 TAFFIN [Piętno synów Bożych]
4699 TACYT zob. LIPSIUS Justus 1595
4698 TABULA geographica Regni Poloniae 1760
4697 TABELLA percepty y expensy 1792
4680 ŚWITKOWSKI Piotr — Pamiętnik
4678 ŚWIADECTWA z pisma… o wolności mięsa jedzenia zob. ESU (1653)
4696 SZYDŁOWIECKI Krzysztof zob. DECIUS (De Sigismundi 1521). — FABER J. (Sermones 1533) — itd.
4694 (SZPITALE) — Proiekt do ułożenia szpitalów 1774
4695 SZPITALE zob. AWEDYK Michał. — RASSAI (1570). — BENNON św. — BIBLIOTHEK
4693 szleskowski (śleszkowski ?) Marcin — zob. COLDICENSIS (1631)
4692 SZKOCI (w Polsce) zob. DENHAM (1684). — instruktarz wybierania cła (1703). — JAN KAZIMIERZ (1651)
4690 SZEMBEK Tryderyk — Vita S. Juttae zob. BARONIUS M. (1609)