Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło:
1 ABBANO Petrus (ABANO). Prologus in libellum de venenis 1498, 1500
10 ABELLI Ludwik. Medula 1706-1709
100 ACTUM in Curia 22 [nie: 8]/X.1791 (Zaręczenie wzajemne Oboyga Narodów)
1000 BOCK Friedrich Samuel. Versuch einer... Naturgeschichte 1782
1001 BOĆKOWSKI Konwent zob. BURNOWSKI Innoc. 1745
1002 BOCQUET Johann Robert. Standrede bey der Beerdigung J.A. Jungschultz 1767
1003 BOCQUET Johann Robert. Standrede bey dem Sarge des... H. Broen 1774
1004 BOCQUET Johann Robert. Trauerrede bey dem Sarge d. J.A. v. Waesberghe 1776
1005 BOCZKOWSKI Adam. Pochodnia rodowitych kleynotów 1645
1006 BODECK Joh. von. Als Heinrich Bartsch 1659
1007 BODECK Valent. Carolus. Adloquium ad exequiatores 1650
1008 BODECK Valent. Carolus. Christliche Gedanken 1658
1009 BODECK Valent. Carolus. Elegia fato Dor. v. Bodeck 1654
101 ACTUM in Curia 22/X.1791 (Przedłuzenie gotowości ksiąg ziemiańskich)
1010 BODECK Valent. Carolus. Sacrum innocentissimae animae 1655
1011 BODZECKI zob. BODZIECKI
1012 BOERHAAVE [nie: BOERHAAVES] Hermann. Lehrsätze 1749-1753
1013 BOËTHIUS [nie: BOETIUS]. De hebdomadibus [1503]
1014 (BOGATKOWA Petronela [z Grocholskich]). Pozwolenie na utworzenie fundacyi, b.r. [po 1750]
1015 BOGDANOWICZ Szczepan. Głos szczerożyczliwych chęci 1789
1016 BOGUPHALUS. Chronicon Poloniae 1752
1017 BOGUSŁAWSKI [Maciej] Jan Kanty. Rozkwitły... liliami Kotficz 1690
1018 BOHDANOWICZE Antoni i Teodor. Ubespieczenie Fortuny [1775] [zob. też Ubespieczenie fortuny]
1019 [BOEHM] BÖHM Benedictus. Letzte Ehre d. A. Cramerin 1659
102 ACTUM in Curia 30/XI.1791 (Sprawiedliwość dla Szlachty niżey wyrażonych)
1020 [BOEHM] BÖHM Benedictus. Viro Philippo Barth 1661
1021 [BOEHM] BÖHM Joannes. Strena quam L. Wächter, b.r.
1022 SÖHNER [nie: BÖHMER] Adrian Gottlieb — Trauer Rede auf. C.G.v. Behr 1736
1023 [BOEHNEFELDT] BÖHNEFELDT Georg Heinrich. Die wahre Glückseligkeit 1712
1024 BOHOMOLEC Franc. Do JW. JMci... Antoniego Czapskiego, b.r. [po 1762]