Uwagi dla Użytkowników 

  1. Celem udostępnienia w tej formie części chronologicznej Bibliografii Estreichera jest stworzenie możliwości konfrontacji jej zapisów z częścią staropolska i częścią XIX wieku; praktyka korzystania z Bibliografii dowodzi, że takie zestawienia pozwalają na lepszą identyfikację poszukiwanych edycji. 
  2. Wyszukiwanie przez rok wydania pozwala na przeglądanie stronic książkowej edycji spisu chronologicznego, na których wymienione są wszystkie publikacje za dany rok w podstawowym korpusie tej serii i w jej dodatkach oraz uzupełnieniach. 
  3. Po uruchomieniu zakładki: Bez wyrażenia roku i nie wykryte – otrzymamy odpowiednio stronice z opisami, w których nie podano roku wydania. 
  4. Wyszukiwanie przez nazwisko lub inny ciąg znaków pozwala przeglądać stronice książkowej edycji tej części Bibliografii, na których występuje podany ciąg znaków w podstawowym korpusie serii i w jej dodatkach oraz uzupełnieniach. Ciąg znaków nie odnoszący się do nazwiska, które jest hasłem w Bibliografii może, ale nie musi zostać odnaleziony. 
  5. Przeglądanie kolejno stronic tej serii Bibliografii według tomów jest standardową prezentacją całej książkowej jej wersji, przetworzonej do postaci elektronicznej.
  6. Przy pomocy tej części bazy można także prowadzić przeszukiwania, których wyniki dają się następnie konfrontowac z indeksem haseł w części staropolskiej i w części XIX w., co niezwykle rozszerza pole badań, zwłaszcza póki nie jest jeszcze dostępna cała bibliografia w formie bazy elektronicznej. Na przykład: wybranie miejsca wydania "Połock" umożliwi dotarcie według poznanego w ten sposób hasła do druków opisanych jako połockie w zestawie skanów części staropolskiej.


WW