Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
CENTRUM BADAWCZE BIBLIOGRAFII POLSKIEJ ESTREICHERÓW
W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM – PROJEKT BADAWCZY:
Bibliografia Estreichera. Etap I: ukończenie serii III (staropolskiej),
kontynuacja reedycji serii I (XIX w.),
rozwój Systemu Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera.
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2016
Kierownik projektu prof. zw. dr hab. Wacław Walecki

ELEKTRONICZNA BAZA BIBLIOGRAFII ESTREICHERA (EBBE)POWSTAJE W CENTRUM BADAWCZYM
BIBLIOGRAFII POLSKIEJ ESTREICHERÓW

Bibliografia Staropolska Bibliografia Polska
Spis Chronologiczny
Bibliografia XIX wieku
 
Książkowe stronice
Bibliografii Estreichera
  Materiały do uzupełnień
Bibliografii Estreichera

Centrum Badawcze
Bibliografii Polskiej Estreicherów
Aktualny stan zawartości Bazy
i uwagi dla korzystających z EBBE
Inne nasze bazy

EBBE jest obliczonym na kilka lat projektem realizowanym w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim, które dysponuje wyłącznie prawami do jej opracowania. Baza obecnie znajduje się w stadium realizacji, ale już w tej chwili możliwe jest korzystanie z niej: praktycznie z miesiąca na miesiąc w coraz szerszym (pełniejszym) zakresie. W przyszłości będzie się ona składała z dwóch podzespołów, zgodnie z dwoma podstawowymi seriami Bibliografii Polskiej: staropolską i dziewiętnastowieczną oraz materiałów do przyszłych uzupełnień Bibliografii Polskiej Estreicherów. Uzupełnień tych na razie nie poddajemy opracowaniu naukowemu, zamieszczając je in extenso bez korekty, jako cytaty naukowe, na podstawie dostępnych źródeł. Owe trzy zespoły stanowią zarazem podstawę do wydania z czasem nowej edycji Polskiej Bibliografii Narodowej od czasów najdawniejszych do końca XIX wieku.

EBBE udostępnia systematycznie również zeskanowane stronice drukowanej wersji Bibliografii Polskiej. Mamy jednak świadomość, że ta modna dziś „szkoła digitalizacji” najcenniejszych skarbów kultury polskiej może mieć zastosowanie w odniesieniu do publikacji i rękopisów o charakterze tekstowym, nie bibliograficzno-słownikowym. W odniesieniu do dzieła takiego jak ciąg sześćdziesięciu tomów „Estreichera” nie jest przydatna. Umożliwia ona jedynie żmudne wertowanie podobizn poszczególnych stronic bez możliwości prowadzenia rzetelnej kwerendy naukowej.

Czerpanie z bazy jest na razie nieodpłatne i nie wymaga żadnych instrukcji poza podstawową umiejętnością obsługi komputera. Korzyści naukowe, jakie może dostarczyć EBBE są niewyobrażalne: poza najzwyklejszym dostępem do tej podstawowej narodowej bibliografii polskiej w zasięgu działania Internetu, można wydobywać z bazy informacje, które nie są praktycznie do osiągnięcia metodą wertowania 60 tomów naszych serii. Na przykład możliwe jest zestawiania materiałów całej Bibliografii według najprzeróżniejszych zadanych kategorii: rodzajów druków, autorów, wydawców, chronologii, geografii, bibliotek, tematów, wątków, a także wyszukiwanie słów kluczowych zawartych w przebogatych erudycyjnie komentarzach Estreicherów pisanych do poszczególnych dzieł.

Jest rzeczą oczywistą, że takie przedsięwzięcie wymaga dużych nakładów finansowych. Im większy będzie ich napływ, tym szybciej ta elektroniczna reedycja Bibliografii Polskiej zostanie zakończona i będzie mogła służyć badaniom humanistycznym na całym świecie. Dlatego apelujemy do osób i instytucji, by zechciały uczestniczyć w finansowaniu naszych prac. Lista dobrodziejów będzie stale zamieszczana w tym miejscu a w przyszłości uzyskają oni odpowiednie uprawnienia do korzystania z zasobów EBBE. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod adresem internetowym kierownika Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów.


Sponsorzy EBBE

Lexicon Maciej Woliński
Księgarnia Wysyłkowa


Polecamy też

www.biblioslav.eu
www.enbach.eu
Tomasz Nastulczyk
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
pl Piśmiennictwo wielojęzyczne a problem bibliografii narodowych
ru Многоязычная литература и проблема национальных библиографий
de Mehrsprachiges Schrifttum und das Problem der nationalen Bibliographien
Partnerzy EBBE

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Jagiellońska


Koncepcja
Copyright © prof. dr hab. Wacław Walecki
Opracowanie redakcyjne EBBE
prof. dr hab. Wacław Walecki
mgr S. Siess-Krzyszkowski
Witryna zoptymalizowana
dla przeglądarki Mozilla Firefox

Licencja dla
Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów
Opracowanie informatyczne EBBE
Mikołaj Michalczyk
Jakub Kozak